Bekkens helter

Gåtebroen

Det er rekordvarme i Bekken. Craig og Kit bestemmer seg for å hente litt iskrem for å kjøles ned. Men den korteste veien til Bekken, for at isen ikke skal rekke å smelte, er å passere Gåtebroen