Bruksbetingelser Og -Vilkår

VILKÅR FOR BRUK

1.    INTRODUKSJON

Les disse vilkårene ("vilkår for bruk") grundig før du tar i bruk cartoonnetwork.no eller tjenestene som tilbys der. Ved å gå inn på og bruke dette nettstedet, godtar du uttrykkelig å følge disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke samtykker i vilkårene for bruk nedenfor, skal du ikke bruke dette nettstedet. Dette nettstedet er kontrollert og drevet av Turner Broadcasting System Europe Limited på Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, Storbritannia ("TBSEL", “vi” eller "oss"). Telefonnummeret vårt er 918 00 510. TBSEL forbeholder seg retten, og etter eget forgodtbefinnende, å modifisere, endre eller på annet vis oppdatere disse vilkårene for bruk når det måtte være. Endringer i disse vilkårene for bruk vil tre i kraft umiddelbart etter bekjentgjøring på nettstedet. Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene for bruk med jevne mellomrom, slik at du er kjent med hva de omhandler og eventuelle endringer.  Ved å bruke dette nettstedet etter at vi har bekjentgjort slike modifikasjoner, endringer eller oppdateringer, godtar du å være forpliktet av de reviderte vilkårene. TBSEL forbeholder seg retten til å nekte tilgang for personer som vi mener har brutt noen av disse vilkårene for bruk.

Ved å bruke dette nettstedet og de tjenestene vi tilbyr gjennom nettstedet, bekrefter du at du er minst 18 år gammel (eller myndig i landet der du bor) eller at du har gått gjennom disse vilkårene for bruk med din forelder eller offentlig utnevnte verge og at han eller hun godtar disse vilkårene for bruk på dine vegne og tar fullt ansvar for at du overholder dem. Du godtar at du (og din forelder eller verge) er fullt i stand til og skikket til å inngå og følge disse vilkårene for bruk.

Ekstra vilkår kan være gjeldende for noen av de tjenestene vi tilbyr, og du vil bli informert om disse i forbindelse med de aktuelle tjenestene. Disse ekstra vilkårene vil være i tillegg til, ikke i stedet for, disse vilkårene for bruk, men skulle det oppstå en konflikt mellom de ekstra vilkårene og disse vilkårene for bruk, vil de ekstra vilkårene være gjeldende for den aktuelle konflikten. 

2.   VAREMERKER, OPPHAVSRETT OG BEGRENSNINGER

Alt materialet på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, illustrasjoner, lydklipp, videoklipp, spill og programvare ("materialer"), er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter som eies eller kontrolleres av TBSEL eller av andre parter som har lisensiert materialet sitt til TBSEL. Materialet på cartoonnetwork.no eller på andre nettsteder eid, drevet, lisensiert eller kontrollert av TBSEL gjøres bare tilgjengelig for personlig, ikke-kommersiell bruk for deg. Slikt materiale kan ikke kopieres, reproduseres, gjenpubliseres, lastes opp, postes, overføres, distribueres, dekompileres, reversutvikles eller brukes på noen annen måte enn det som er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene for bruk.    

3.    LINKER

Dette nettstedet kan inneholde linker til andre nettsteder (“linkede nettsteder”). De linkede nettstedene er der for å gjøre det enklere for deg, og du går til dem på egen risiko. TBSEL er ikke ansvarlig for innholdet på linkede nettsteder, uavhengig av om TBSEL er relatert til sponsorene av nettstedene. TBSEL støtter ikke de linkede nettstedene på noe vis.

4.    KONTOER

Som en del av de tjenestene vi tilbyr, kan det være at du kan registrere deg for en konto og få tilgang til tjenestene på dette nettstedet gjennom kontoen din. Du godtar å oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og komplett informasjon om deg selv når bedt om det under registreringsprosessen. Du skal ikke utgi deg for å være en annen person eller enhet eller gi en feilaktig fremstilling av egen identitet, inkludert bruk av en annen persons brukernavn, passord eller annen kontoinformasjon. Du er ansvarlig for all maskinvare, programvare, service og andre kostnader du pådrar deg for å få tilgang til kontoen din. Kontoer er kun tilgjengelig for individuelle, fysiske personer som er voksne og, med tillatelse fra den voksne personen, hans eller hennes mindreårige barn. 
Du skal ikke dele kontoen din med noen eller la andre enn deg selv få tilgang til eller bruke kontoen din. Du er ansvarlig for alle aktiviteter i forbindelse med kontoen din, uansett hvem som utfører disse aktivitetene. Hvis du er en forelder eller verge, kan du gi barnet ditt lov til å bruke kontoen i stedet for deg, forutsatt at foreldre eller verger er ansvarlig for barnets aktiviteter.

Ved registrering av en konto, må du opprette et passord. Du skal ikke avsløre passordet ditt til en tredjepart eller la andre bruke passordet ditt for å få tilgang til tjenestene eller kontoen din. Du er ansvarlig for å holde passordet konfidensielt og for eventuell(e) skade(r) som et resultat av å ha avslørt eller å ha tillatt avsløring av passordet ditt eller latt andre bruke passordet ditt for å tilgang til kontoen din. Vi er ikke ansvarlig for eventuell(e) økonomisk eller emosjonell(e) skade(r) eller problemer (og/eller påfølgende tap eller skade på kontoen eller kontoattributter) som et resultat av avsløring av passordet ditt til en tredjepart.  

5.    BIDRAG

a. Sluttbrukerinnhold 

Nettstedet kan tilby deg og andre sluttbrukere måter å laste opp og kommunisere informasjon, inkludert uten begrensninger, meldinger, notater, kommentarer, meninger, ideer, bilder, tegninger, videoer, profiler, kunstverk, audiovisuelle verker, musikkomposisjoner (inkludert tekst), lydopptak eller annet materiale (samlet "sluttbrukerinnhold"). Når det gjelder sluttbrukerinnhold, godtar du at du er ansvarlig for ditt sluttbrukerinnhold, at du har lov til å poste sluttbrukerinnhold som du sender inn til nettstedet og at sluttbrukerinnhold som du kommuniserer eller gjør at blir kommunisert ikke:(a) bryter en tredjeparts immaterielle rettigheter, personvern eller andre rettigheter; (b) bryter lover, regler eller vedtekter; (c) er krenkende, uanstendig, pornografisk, fornærmende eller truende; (d) oppfordrer til ulovlige handlinger; (e) averterer etter eller anmoder om økonomiske bidrag, eller er en anmodning om varer og tjenester; (f) inneholder virus, trojanske hester, deaktiverende koder, ormer eller annen dataprogrammering eller -rutiner som er ment å, eller som faktisk, skade(r), forstyrre(r), overvåke(r), fange(r) opp eller legge(r) beslag på materiell, data, informasjon, pakker eller personlig informasjon. Du godtar at vi kan gå gjennom, redigere og slette ethvert sluttbrukerinnhold av en hvilken som helst årsak, medregnet og etter eget forgodtbefinnende, at sluttbrukerinnholdet krenker disse vilkårene for bruk. Videre godtar du at vi kan igangsette nødvendige tiltak mot deg vedrørende sluttbrukerinnholdet ditt hvis vi mener, etter eget forgodtbefinnende, at det kan gjør oss erstatningsansvarlig eller skader vårt forhold til våre leverandører, lisensgiverer eller andre brukere av nettstedet.

Du eier sluttbrukerinnholdet ditt (med unntak av materiale og avledet materiale innlemmet i sluttbrukerinnhold). For alt sluttbrukerinnhold innvilger du oss, våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere, en evigvarende, verdensomspennende, ugjenkallelig, fritt overførbar, fullt betalt, royaltyfri lisens, fullt underlisensierbar, retten til å bruke alle immaterielle rettigheter, i og for hele eller deler av sluttbrukerinnholdet ditt, og ta i bruk sluttbrukerinnholdet på en hvilken som helst måte, inkludert ved å lage avledede verker av sluttbrukerinnholdet eller med det formål å annonsere eller reklamere, i et hvilket som helst eksisterende eller fremtidig medium. For å unngå tvil, når du eller en annen person autorisert av deg sender inn materiale, godtar du at TBSEL har retten til å publisere eller på annet vis bruke materialet eller deler av det på en hvilken som helst måte, inkludert til reklame- eller annonseformål. Du godtar at ikke har rett til noen form for betaling, kreditt, omtale eller annen kompensasjon eller belønning for TBSELs bruk av sluttbrukerinnholdet. Hvis vi legger til rette for skaping av materiale gjennom funksjoner, aktiviteter eller tjenester på nettstedet vårt (inkludert vår “Lag ditt eget spill”-spill, nettfletting, aktiviteter, konkurranser, tilbud, fora osv.) som krever bruk av vårt materiale, alt eller deler av det, gir vi deg herved en ikke-eksklusiv lisens til å lage et avledet verk med bruk av vårt materiale, men kun med det formål at du skal lage materialet ditt som en del av bruken av tjenestene og alltid i overensstemmelse med disse vilkårene for bruk, og du godtar at TBSEL er eieren av et slikt materiale og avledede verker. Hvis denne retten til avledede verker ikke kan overføres til oss, vil din lisens til å skape avledede verker med bruk av vårt materiale være ugyldig. Du godtar det foregående uansett om materialet ditt brukes eller ikke brukes av oss på en hvilken som helst måte.

TBSEL kan kontrollere, redigere, avvise, nekte å poste og/eller slette ethvert sluttbrukerinnhold som TBSEL mener representerer et brudd på disse vilkårene for bruk eller som kan være støtende eller ulovlig, eller som kan representere et brudd på rettighetene til, skade eller true sikkerheten til personer. Du er på det rene med at TBSEL når som helst har rett til å avsløre en hvilken som helst informasjon (inkludert identiteten til personene som stiller informasjon/materiale til rådighet på dette nettstedet) som nødvendig for å sikre samsvar med en hvilken som helst lov, vedtekt eller et hvilket som helst rettsgyldig påbud fra myndighetene. Dette kan inkludere, uten begrensning, avsløring av informasjonen i forbindelse med undersøkelse av påstått ulovlig aktivitet eller oppfordring til ulovlig aktivitet eller som svar på en rettmessig domstolkjennelse eller stevning. I tillegg kan vi (og du gir oss herved uttrykkelig rett til dette) avsløre enhver informasjon om deg til politiet eller offentlige myndighetspersoner som vi, etter eget forgodtbefinnende, mener er nødvendig eller tilbørlig i forbindelse med etterforskning og/eller oppklaring av potensielle forbrytelser eller andre handlinger, i særdeleshet slike som kan medføre personskade eller true andre personers sikkerhet.

B. Uønskede bidrag

TBSEL godtar ikke og tar ikke hensyn til uønskede bidrag av noe slag. Uønskede bidrag kastes, slettes eller returneres til avsenderen, etter eget forgodtbefinnende, uten å gjennomgås (eller gjennomgås med den hensikt å avgjøre om materialene er et uønsket bidrag). Send derfor ikke uønskede bidrag til oss.
Fra tid til annen kan områder på nettstedet uttrykkelig be om bidrag til konsepter, historier, kunstverk, audiovisuelle verker eller annet potensielt innhold fra deg ("ønskede bidrag"). Hvis dette er tilfellet, må du lese spesifikke regler eller andre betingelser og vilkår for ønskede bidrag andre steder på nettstedet nøye, da disse vil påvirke dine juridiske rettigheter. Hvis ingen slike andre vilkår og betingelser er til stede, vil disse vilkårene for bruk være gjeldende for ønskede bidrag fra deg, og ønskede bidrag vil bli behandlet som "sluttbrukerinnhold".

Alt materiale, inkludert ønskede bidrag, du sender til oss vil ikke bli betraktet som konfidensielt, og du godtar at slikt materiale ikke er underlagt en tillitsforpliktelse fra TBSELs side, at et konfidensielt forhold eller tillitsforhold ikke opprettes mellom deg og oss på noen som helst måte, at du ikke kan forvente omtale, kompensasjon eller belønning av noe som helst slag og at TBSEL ikke er ansvarlig for bruk eller avsløring av slikt materiale.  

6.   PERSONVERN

All personlig informasjon som du gir oss når du bruker våre tjenester vil bli behandlet i samsvar med våre regler for personvern.


7.   OPPHAVSRETT

TBSEL respekterer rettighetene til alle rettighetshavere. Hvis du mener at ditt arbeid er kopiert på en måte som utgjør krenkelse av opphavsretten, ber vi deg kontakte oss.

Hvis vi fastslår at det omtalte materialet utgjør et brudd på opphavsretten, vil vi fjerne eller “ta ned” det krenkende materialet.

8.   SKADESERSTATNING

Du godtar, så langt loven tillater det, å måtte erstatte TBSEL og deres ansvarlige, ledere,  ansatte, agenter, distributører og samarbeidspartnere, fra og mot ethvert erstatningskrav, krav, skadeserstatning, kostnader eller utgifter fra en tredjepart, inkludert advokathonorar innenfor rimelighetens grenser, som pådras som følge av brudd på disse vilkårene for bruk.

9.   FRASKRIVELSE AV GARANTI OG ERSTATNINGSANSVAR 

Materialet på dette nettstedet stilles til rådighet “slik det er” og uten garantier i tilknytning til leveringen av nettstedstjenesten. Verken TBSEL eller selskapets tilknyttede eller relaterte enheter eller personer involvert i utforming, produksjon og distribusjon av dette nettstedet garanterer at funksjonene i materialet vil være stabile eller feilfrie, at feil vil bli rettet eller at TBSEL eller serveren som gjør materialet tilgjengelig, vil være fri for virus og andre skadelige elementer. Materialet stilles utelukkende til rådighet for underholdnings- og markedsføringsformål. TBSEL gir ingen garantier angående bruk eller resultatet av bruk av materialet på dette nettstedet når det gjelder korrekthet, nøyaktighet, pålitelighet o.l.

Du samtykker uttrykkelig i at bortsett fra død og personlig skade som skyldes uaktsomhet fra TBSELs side, skal verken TBSEL eller enheter som er tilknyttet eller relatert til TBSEL, eller noen av disses medarbeidere eller representanter, eller personer eller enheter som er involvert i utforming, produksjon og distribusjon av dette nettstedet, være (erstatnings)ansvarlig overfor personer eller enheter for skade som oppstår som følge av bruk av dette nettstedet. F.eks., uten at allmenngyldigheten av det forannevnte begrenses, skal TBSEL og selskapets relaterte personer og enheter ikke ha (erstatnings)ansvar i forbindelse med krav eller skade som oppstår som følge av redusert ytelse, feil, utelatelser, avbrudd, sletting, defekter, driftsforsinkelser, datamaskinvirus, tyveri, destruksjon, uautorisert tilgang til, tillit til eller bruk av data, informasjon, meninger eller annet materiale som vises på dette nettstedet. Du bekrefter og samtykker uttrykkelig i at TBSEL ikke har (erstatnings)ansvar for eventuell krenkende, støtende eller ulovlig atferd fra andre abonnenters eller tredjeparters side.

10. RETTSLIGE SPØRSMÅL

Med mindre annet er spesifisert, presenteres materialet på dette nettstedet utelukkende for underholdningsformål og for å reklamere for programmer og andre tilgjengelige produkter i Europa, Afrika og Midtøsten samt deres territorier, besittelser og protektorater. Dette nettstedet kontrolleres og drives av TBSEL fra selskapets kontorer i London.

Disse vilkårene for bruk skal kontrolleres av, tolkes av og håndheves i henhold til lovene i England og Wales. Enhver handling utført av deg, tredjeparter eller TBSEL for å håndheve disse vilkårene for bruk, eller i tilknytning til eventuelle problemer relatert til dette nettstedet, skal utelukkende reguleres av engelske og walisiske domstoler. Hvis noen bestemmelser i denne avtalen er ulovlige, ugyldige eller umulige å håndheve, skal den aktuelle bestemmelsen fjernes fra denne avtalen og skal ikke påvirke rettsgyldigheten og håndhevelsen av de resterende vilkårene. Dette er hele avtalen mellom partene angående dette innholdet. Eventuelle modifikasjoner av avtalen må skje skriftlig og underskrives av TBSEL.

Disse vilkårene for bruk ble sist oppdatert 1. juli 2015.