VIDEO

Ninjago videoer: Cole

Cole er selve grunnfjellet i gruppen. Han er alltid fokusert og rasjonell – bortsett fra når det er snakk om kaker og godteri.

SPILL OG SE

SE & SPILL samtidig

ANNONSE